LECTURA RÍTMICA: Cartells per a treballar la lectura rítmica a classe

ELEMENTS RÍTMICS: Cartells per a treballar diferents conceptes rítmics

ELEMENTS MELÒDICS: Cartells per a treballar diferents elements melòdics

QUALITATS DEL SO: Cartells per a treballar les qualitats del so

JOCS MUSICALS: Alguns jocs per jugar a classe

COMPOSITORS: Cartells amb imatges de compositors

INSTRUMENTS: Cartells amb imatges de diferents instruments

FITXES: Fitxes de cançons


© LPM 2020